De eerste stappen zijn de moeilijkste…

Voor sommigen is de stap naar de arbeidsmarkt nog erg groot om te zetten. Ze hebben vaak weinig zicht op wat de arbeidsmarkt voor hen in petto heeft, ze beseffen onvoldoende wat ze kennen of kunnen. In een aantal gevallen weten ze nog te weinig welke richting ze aan hun leven willen geven, of zitten ze vast in een situatie die voor hen weinig perspectief biedt op vlak van werk. Om in een latere fase gericht verdere stappen naar werk te zetten , is een activeringstraject vaak wenselijk.

Activering betekent dat we onze deelnemers stap voor stap helpen om zicht te krijgen op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. Daarnaast laten we hen kennismaken met hun eigen talenten en mogelijkheden. Samen met hen stippelen we een realistische en haalbare toekomst uit. Kortom, we ondersteunen hen om (terug) zin te krijgen in leren en werken.

Proeven van werk

Dit kan bijvoorbeeld via een stage waarbij proeven van de werkvloer, de eigen inbreng van de stagiaire én het aanleren van de juiste werkhouding centraal staan. De focus ligt in eerste instantie hierop, eerder dan op het aanleren van technische competenties.

In groep of individueel

Het begeleidingstraject dat we organiseren, varieert naargelang de opdracht die we toegewezen krijgen. Dit omvat bijvoorbeeld groepsactiviteiten waarbij we vooral de groepsdynamiek laten spelen. In andere gevallen verkiest onze opdrachtgever een individuele coaching. Maatwerk is steeds wat we vooropstellen.