JOBDESIGN – JOBCARVING

Jobdesign

Een werkgever is steeds op zoek naar een ideale medewerker, iemand die alles kan en dat blijft doen zolang hij/zij in dienst is. WEB moedigt bedrijven aan om met een open blik te kijken naar mensen met potentieel op de arbeidsmarkt en om aan jobdesign te doen.

“Het meest positieve aan gans dit verhaal is de verplichting tot ‘zelfreflectie’. Iemand objectief, een buitenstaander, komt kijken waar we tijd, ruimte en efficiëntie verliezen. Soms door de banaalste verliesposten, die wij al lang niet meer zien omdat we er dagelijks in staan, te benoemen.“

Tom Olieslagers – After-sales Manager BMW Sneyers

 

Jobdesign en jobcarving

Jobdesign en jobcarving zijn methodieken bij uitstek om het organisatieproces en de interne taakverdeling verder te optimaliseren én om de werkplek toegankelijker te maken voor werkzoekenden.

In de periode 2017 – 2020 werkten we binnen het project All Inclusive@work rond de mogelijkheden en kansen van jobdesign en jobcarving.

Wil je binnen jouw bedrijf of organisatie zelf aan de slag rond inclusief jobdesing? Kijk hier voor inspiratie en informatie.

 

See the able, not the label – Prof. Dr. Cambré