ORIËNTERING

De deelnemer heeft een realistisch en helder jobdoelwit als resultaat van een goede coaching tijdens de oriënteringsfase.

 

 

Oriëntering

Oriëntering kan op verschillende manieren. Zo is het voor jongeren niet altijd eenvoudig om zich een volledig beeld te vormen van een beroep. De coaches gaan hier creatief mee om door bedrijfsfilmpjes te laten zien, bedrijfsbezoeken te organiseren of door online een beroepsoriëntatietest te doen.

Zo is er bijvoorbeeld T., een 24-jarig meisje binnen het project WIJ. Ze heeft ervaring opgedaan in horeca en verkoop, maar nu wil ze een andere richting uit. Via een beroepsoriëntatietest komen de beroepen rijinstructeur en uitzendconsulente naar voren. Samen met haar coach gaat ze op onderzoek: is deze job iets voor mij? Welke competenties/diploma’s zijn vereist? Ze brengen een bezoek aan een rijschool in Lier. Hier krijgt T. uitleg over de opleiding tot rijinstructeur en over de competenties die nodig zijn voor deze job. Na een grondige analyse kiest ze ervoor om stappen te zetten richting een opleiding als uitzendconsulente.

Bedrijfsbezoek

Een bedrijfsbezoek is de ideale manier om werkzoekenden kennis te laten maken met een bepaald beroep. In 2019 is WEB met een 20-tal jongeren en anderstalige deelnemers op bedrijfsbezoek geweest bij Nike. Voor de anderstalige deelnemers is het erg interessant om een visuele voorstelling te krijgen van een productiebedrijf, voor de jongeren past het bezoek binnen hun leefwereld. In het trainingscenter hebben ze via een simulatie-oefening kunnen ondervinden welke competenties magazijnwerk vereist.