COACHING RICHTING WERK(PLEKLEREN)

 

De deelnemer ervaart dat drempels naar werk overbrugbaar of kleiner zijn geworden en dat competenties versterkt zijn door de coaching van WEB.

 

Competentieversterkende vormingen

Vooraleer de stap naar werk gezet kan worden, is er vaak een tussenstap nodig waarin gewerkt wordt aan competenties. WEB doet dit door competentieversterkende vormingen te organiseren.

Tijdens deze vormingen wordt er onder andere gewerkt aan 21ste -eeuwse vaardigheden. Dit zijn generieke vaardigheden en de daaraan gekoppelde kennis, inzichten en houdingen, die nodig zijn om te kunnen functioneren in én bij te dragen aan de 21ste -eeuwse samenleving en arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn digitale vaardigheden, probleemoplossend denken, communicatie en samenwerken, sociale vaardigheden,…

Deze thema’s komen niet alleen in vormingen in groep  aan bod, maar ook tijdens individuele coaching momenten.     

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteit

Mobiliteit is een thema waar, zowel individueel als in groep, aan gewerkt wordt. Werkzoekenden ervaren het vaak als een obstakel om de stap naar werk te kunnen zetten. Omdat ze geen rijbewijs of wagen hebben, zijn ze genoodzaakt om zich te verplaatsen met de fiets of het openbaar vervoer.

J. (45 jaar) is een alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze spreekt nog niet goed Nederlands en is op zoek naar een job als schoonmaakster van kantoren en burelen. Haar mobiliteit is beperkt, ze heeft geen wagen of rijbewijs en moet 20 min stappen naar de dichtstbijzijnde bushalte. Samen met haar coach vindt ze een stageplaats dichtbij huis, een jeugdherberg in Westerlo waar ze haar competenties in de schoonmaak kan versterken. Het is een halftijdse stage, zodat ze dit kan combineren met fietslessen en praatpunten om Nederlands te oefenen.

Ondertussen rijdt J. vlot met haar elektrische fiets en gaat ze er zelfs boodschappen mee doen. Deze fiets heeft ze gekocht met haar eerste loon, want  ze vond werk bij dienstenchequebedrijf Het Poetsbureau.

 

Versterken van digitale vaardigheden

BASIS ICT is een opleiding voor werkzoekenden die digitaal laaggeletterd zijn. Het kadert binnen het digital first-principe van VDAB en de doelstelling van VDAB om voorbereidende acties voor werkzoekenden te organiseren.

Binnen deze opleiding bouwen deelnemers gradueel ICT-kennis op. Ze leren zelfstandig gebruik maken van een computer, een e-mailprogramma en de basisfuncties van Mijn Loopbaan. Zo ontwikkelen ze digitale vaardigheden die nodig zijn tijdens een sollicitatieproces.

In 2019 hebben 32 werkzoekenden bij WEB een opleiding BASIS ICT gevolgd.

 

Nederlands leren: stimuleren van spreekdurf en spreekkansen creëren

Voor anderstalige werkzoekenden organiseren we maandelijks, naast individuele taalondersteuning, praatpunten. Een praatpunt is een conversatietafel waar anderstaligen op een informele manier met elkaar praten in het Nederlands. Taalcontact is een belangrijke factor bij het leren van een nieuwe taal. Hoe meer je in een taal spreekt, hoe vaardiger je wordt in die taal. De taalcoaches spelen een belangrijke rol tijdens de praatpunten. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een veilige omgeving waar deelnemers geen schrik hebben om fouten te maken. Ze kiezen voor alledaagse, vertrouwde thema’s en hanteren een aantal belangrijke principes.

Anderstalige werkzoekenden geven aan dat ze tijdens de praatpunten veel bijleren. Ze overwinnen hun spreekangst en breiden tegelijkertijd hun sociaal netwerk uit. Een deelnemer verwoordt het als volgt:

Ik leer goed Nederlands spreken en ik leer nieuwe mensen kennen, dat maakt het dubbel zo leuk.”

 

Coaching op maat

De focus van coaching is steeds op maat van de noden en behoeften van de deelnemer. De drempels naar werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen heel uiteenlopend zijn, illustreert onderstaand verhaal.

I. is een jonge veertiger. Ze is hoger opgeleid, ze heeft een Bachelor assistent in de Psychologie en een Master Criminologie. I. is werkzoekend sinds 2016. Haar grootse drempel is de faalangst die ze ervaart tijdens sollicitatiegesprekken. Op basis van haar CV wordt I. relatief veel uitgenodigd voor gesprekken, maar na het eerste sollicitatiegesprek haakt de werkgever af.

Tijdens de coaching gesprekken staan we samen met I.  stil bij het probleem rond faalangst. In overleg met I. wordt er gekozen om werkgevers op voorhand in te lichten over het probleem. I. maakt vorderingen en voelt zich beter bij deze aanpak. De sollicitatiegesprekken worden voorbereid aan de hand van simulatiegesprekken, de coach maakt I.  bewust van het belang van non-verbale communicatie. I. start daarna met een werkervaringsstage als jobcoach. Tijdens haar stage solliciteert ze op een gelijkaardige functie bij een andere organisatie. Na een tijdelijk contract van 1 maand krijgt ze hier een contract van onbepaalde duur.