55+ Up to Date

Situering

Binnen het begeleidingstraject “55+ Up to Date” organiseren we een korte intensieve versterkende actie met focus op:

  • Heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • Het aanscherpen van de 21-eeuwse vaardigheden
  • Sollicitatietraining

Deze trajecten worden georganiseerd voor werkzoekende 55+ers.

Inhoud van het traject

Tijdens dit traject starten we met het (her-)oriënteringsproces, dit gebeurt aan de hand van zelfexloratie en arbeidsmarktexploratie. Op die manier brengen we samen met de deelnemer in kaart wat voor hem/haar een realistisch en haalbaar jobdoelwit is. In het 2de deel van dit traject vindt er sollicitatietraining plaats. We gaan samen op zoek naar passende vacatures, zorgen voor een kwaliteitsvolle CV en motivatiebrief, we lichten de werking van MLP toe, we gaan dieper in op het sollicitatiegesprek en geven zinvolle tips & tricks over hoe je jezelf als 55+er kan verkopen aan een werkgever. Doorheen het hele traject zetten we in op het versterken van de 21-eeuwse vaardigheden. Het traject wordt afgerond met een persoonlijk actieplan voor elke deelnemer.

Het begeleidingstraject vindt voornamelijk in groep plaats, in combinatie met individuele coaching en taalondersteuning. Het volledige traject omvat 3 weken.

Resultaat van het project

Dit project brengt werkzoekende 55+ers opnieuw dichter bij de arbeidsmarkt.

We voeren dit project zowel in regio Kempen als in regio Mechelen uit.

Vooropgesteld bereiken we jaarlijks 200 deelnemers.

Periode

Deze opdracht loopt van januari 2020 tot en met december 2024.