Aanloopfase

Situering

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen die in de arbeidsdeelname van leren en werken of duaal leren willen starten, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn, te helpen om zo snel mogelijk in duaal leren in te stappen. De aanloopfase beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen, opdat ze later kunnen instappen in de fase arbeidsdeelname of een duaal traject.

Het partnerschap WEB-Welzijnszorg Kempen heeft goedkeuring voor twee dossiers binnen de aanloopfase, elks met een eigen focus: focus vorming en focus werkervaring.

 

Inhoud van het begeleidingstraject

De aanloopfase wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Het uiteindelijke doel van de aanloopfase is steeds een instap in duaal leren of de arbeidsdeelname binnen leren en werken.

De school screent in hoeverre een arbeidsbereide jongere arbeidsrijp is. Concreet gaat het over arbeidsgerichte competenties, loopbaangerichte competenties (o.a. sollicitatievaardigheden en mogelijkheden tot het zoeken naar een werkplek) en vaktechnische competenties. Na aanmelding van een aanloopfase organiseren we een startrondetafel. Tijdens het traject maken we gebruik van een persoonlijk actieplan en houden we contact met de school om de voortgang van de jongere in kaart te brengen. Afhankelijk van de doelstellingen neemt de jongere deel aan focus vorming (groepsvorming, werkervaring in een beschermde context en/of individuele begeleiding) of de focus werkervaring (werkervaring op een reguliere werkvloer en individuele begeleiding).

 

Resultaat van het project

Het partnerschap WEB-Welzijnszorg Kempen heeft goedkeuring voor 73 trajecten aanloopfase focus vorming en 59 trajecten aanloopfase focus werkervaring.

 

Partnerorganisaties

Welzijnszorg Kempen

 

Periode

Deze opdracht start 1 september 2021 en eindigt 30 juni 2022. Ook in het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 was het partnerschap WEB-Welzijnszorg Kempen organisator aanloopfase. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.