Activ8!

Situering

De doelstelling van deze ESF-oproep is om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding op te zetten voor personen in armoede. Met het project Activ8 richt WEB zich specifiek tot de NEET-jongeren. Deze jongeren zijn niet aan het werk, volgen geen onderwijs of beroepsopleiding en zijn dus erg kwetsbaar voor armoede en sociale uitsluiting. Ze leven als het ware ‘onder de radar’ en zijn moeilijk of niet bereikbaar voor begeleidingsacties. Via Activ8 zetten we sterk in op het bereiken van deze jongeren om daarna met hen een begeleidingstraject aan te gaan. Het uiteindelijke doel is om hen dichter bij werk te brengen en/of zinvolle dagbesteding te voorzien door samen belemmerende drempels uit de weg te ruimen.

Inhoud van het begeleidingstraject

Met onze begeleidingstrajecten versterken we de competenties van de jongeren. In een eerste fase gaan de coaches heel laagdrempelig te werk door te werken vanuit de vertrouwde omgeving van de jongeren. De coaches werken aanklampend en motiveren jongeren om het begeleidingstraject op te starten. In een volgende fase klaren we uit of de welzijnsdrempels van de jongere voldoende stabiel zijn. Tijdens een collectief luik brengen we de competenties van de jongeren in kaart. Daarnaast gaan we met de jongeren op zoek naar een geschikte werkplek waar ze via een beroepsverkennende stage of vrijwilligerswerk kunnen kennismaken met het werkveld en hun competenties verder kunnen versterken. Op het einde van deze fase stellen we samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Het resultaat hiervan is zeer uiteenlopend. Sommige jongeren hebben of kunnen aan het werk, anderen hebben nog nood aan extra opleiding. Diegenen waarbij de stap naar een opleiding of werk nog te groot is, verwijzen we door naar een geschikte welzijnspartner. Anderstalige jongeren krijgen extra taalondersteuning gedurende hun traject.

Resultaat van het project

Dit project brengt jongeren in armoede dichter bij een duurzame en kwalitatieve job.
In het eerste jaar dat het project loopt, hebben we reeds een 90-tal jongeren bereikt waarvan we met iets meer dan de helft een traject zijn opgestart.

Partnerorganisaties

We werken voor dit project samen met de OCMW’s en welzijnsorganisaties uit de Kempen. OCMW Turnhout en Welzijnszorg Kempen zijn formele partner in het project.

Periode

Deze opdracht loopt van september 2016 tot en met augustus 2018. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF.

Een activeringscoach vertelt:

“Eén van de eerste jongeren die ik in begeleiding had, was een verlegen en teruggetrokken meisje dat weinig vertelde. Door verschillende methodieken te hanteren, is het mij gelukt om een vertrouwensband op te bouwen. Na meerdere gesprekken werd het mij duidelijk dat de jongere graag opnieuw wilde studeren, maar niet goed wist welke studies. Samen hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende studiemogelijkheden. Ook de motivatie van de jongere werd besproken en op papier gezet. Hierdoor konden we haar keuze ook motiveren aan het OCMW. Verder bekeken we samen hoe de opvang van het zoontje kon worden geregeld en welke acties hier moesten worden ondernomen. Er werd een afspraak gemaakt bij de kinderopvang om eens kennis te maken. Na de goedkeuring van het OCMW werd alles in orde gemaakt om de opleiding te kunnen starten. De jongere volgt nu een opleiding tot keukenmedewerker via het deeltijds onderwijs in CDO Noorderkempen om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Sinds kort doet ze ook 3 halve dagen vrijwilligerswerk bij een school in Turnhout.”