All Inclusive@Work (ESF transnationaliteit – oproep 357)

Situering?

Binnen dit project werken we rond het thema inclusief ondernemen, door te focussen op: functiecreatie/jobcarving werkplekleren valideren van verworven competenties via werkplekleren.
in onze kenniseconomie is het moeilijk om kwetsbare groepen met een laag scholingsniveau aan een job te helpen. De jobs waarvoor ze in aanmerking komen, worden bovendien vaak uitbesteed aan lageloonlanden. De uitdaging is om meer bedrijven en organisaties aan te zetten om zich als inclusieve ondernemer op te stellen en hun bedrijfsdoel te combineren met tewerkstelling van kansengroepen die ‘naar vermogen’ mogen presteren. WEB/I-Diverso wil, samen met verschillende partners, een integraal traject uitwerken waarin diverse methodieken worden gecombineerd en waarbij zowel aan werknemers als aan werkgeverszijde actie wordt ondernomen..

Inhoud van het project

De focus van het project ligt op het toegankelijk maken en met elkaar verbinden van een aantal bouwstenen voor inclusief ondernemen:

Resultaat van het project

Met het project dragen we bij tot een inclusievere arbeidsmarkt.

Partnerorganisaties

Periode?

Dit project loopt van 1/7/2017 tot 30 juni 2019