Boost

Situering?

Het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW’s, artikel 60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. Een artikel 60§7 tewerkstelling blijft mogelijk, maar moet sinds deze datum ingebed worden in een ruimer traject tijdelijke werkervaring van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg.

Binnen deze groep van artikel 60-ers heerst een grote diversiteit. De BOOST begeleiding richt zich op artikel 60-ers die tijdens hun tijdelijke werkervaring (TWE) meer nood hebben aan individuele ondersteuning en begeleiding.

Enerzijds is er BOOST werkplekleren op de werkvloeren van WEB. En anderzijds is er ook BOOST job- en taalcoaching op de werkvloeren van andere werkgevers.

Bent u een OCMW en wilt u graag samenwerken met WEB? Neem dan zeker contact op met ons!