BU!

Wat?

BU! is een ESF-project voor jongeren tussen 18 en 30 jaar voor wie de stap naar de arbeidsmarkt erg groot is.

Wie zijn we?

Ons complementair partnerschap bestaat uit WEB, Groep Intro, I-Diverso, CGG Kempen en Blenders.

Wij zetten in op het versterken van het mentaal welbevinden en van onmisbare (digitale) vaardigheden die nodig zijn om stappen richting werk te zetten. Daarnaast bieden we waar nodig ondersteuning op de werkvloer, bijvoorbeeld door jobcoaching of taalondersteuning.

Een traject is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

We zoeken steeds naar de meest optimale samenwerking met de betrokken stakeholders (VDAB, OCMW,…) en naar een maximale afstemming met lokale partners.

Wat doen we?

In dit project krijgt de jongere de kans om samen met zijn coach een realistisch en haalbaar pad uit te stippelen om zijn positie in de samenleving te versterken.

We werken op maat en tempo van de jongere. Ieder traject vertrekt vanuit zijn of haar interesses en talenten, waarbij we de nodige zorg hebben voor het verlagen van allerhande drempels. We zetten de stappen naar werk die reeds mogelijk zijn.

Ons aanbod is kosteloos voor de deelnemer.

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar voor wie de stap naar de arbeidsmarkt erg groot is, uit Geel, Mol en hun omliggende gemeenten en Brecht.

Omdat we aanvullend werken op wat lokaal aanwezig is, nemen we in Herentals en Hoogstraten (en hun omliggende gemeenten) enkel trajecten op met een duidelijk aanwezige taaldrempel of GGZ – gerelateerde problematiek.

Neem gerust ook eens een kijkje op hun Instagram-pagina. Die vind je hier.

Hoe aanmelden?

Via BU@webwerkt.be

Met volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum

Ben je niet helemaal zeker of het project iets is voor jouw cliënt? Neem even contact op en dan bespreken we dit samen.

Een partnerschap met:

Met de financiële steun van:

Dit project kadert in de ESF oproep 528 – Lokale partnerschappen voor jongeren (project 10504)