De Zalm

Met deze groep wil ESF Vlaanderen proeftuinen financieren, die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen.

Binnen Maatwerkbedrijf SW WEB (hierna SW WEB genoemd) hebben we de laatste jaren actief ingezet op de toepassing van het “zalmprincipe” binnen onze werkvloeren. Het zalmprincipe is een term die vooral binnen de onderwijscontext gekend is. De zalm is een vis die wil opklimmen, hij zwemt stroomopwaarts naar hoger gelegen gebieden. Dit opklimmen kan vergemakkelijkt worden door vistrappen te bouwen die een trapsgewijze beklimming mogelijk maken, op die manier slagen meer zalmen in hun ambitie. Dit is wat we sterk nastreven binnen onze organisatie. Het watervalprincipe vermijden, en inzetten op het zalmprincipe, als het ware groeien in je job.

Binnen het onderwijs gebeurt het reeds dat vanuit kwetsbare of minder abstracte vooropleidingen opgeklommen kan worden naar het hoger onderwijs door diploma’s te ‘stapelen’ of zoals een zalm tegen de stroom in naar de bron te zwemmen.

Binnen onze organisatie hebben we de laatste jaren sterk ingezet op het creëren van laagdrempelige werkvloeren binnen onze verschillende activiteitenclusters (bv. horeca, industrie, verkoop, …). We benoemen dit als onze ‘clusterwerking’. Achterliggend idee is dat men  kan starten in een laagdrempelige opstartfunctie. In de loop van iemands tewerkstellingstraject kunnen  de complexiteit van de taken en de mate van het klantencontact steeds  toenemen. We meten de voortgang en groei van de medewerker en brengen in kaart wanneer hij of zij klaar is voor een meer complexere werkvloer. Op die manier laten we onze medewerkers dus evolueren van een eenvoudig naar een complexer takenpakket en bereiden we ze voor op een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Voor dit project focussen we op het Horeca zalmtraject binnen SW WEB.

Meer concreet is een zalmtraject een groeitraject waarbij de werknemer in iedere deelwerking van ons maatwerkbedrijf kan starten met eenvoudige taken zonder klantencontacten die gefaseerd complexer worden en waarbij de klantencontacten toenemen. Dit model creëert groeikansen voor werknemers die nog een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt bij de opstart.

Per fase zijn tussendoelstellingen geformuleerd om de stap te kunnen zetten naar een volgende zalmtrap in de organisatie. Het zalmtraject in dit dossier bevindt zich op de laatste trede richting doorstroom naar een reguliere tewerkstelling in een horeca setting.

De functie van hulpkelner (en bijhorende opleiding hiervoor) behoort tot de laatste trede van het interne zalmtraject binnen SW WEB.  SW WEB zal dit realiseren op een nieuwe aangekochte site waar uiteenlopende commerciële activiteiten ondergebracht worden. De opening is voorzien voor voorjaar 2021.

De activiteiten binnen deze nieuw aangekochte site zijn de volgende:

  • Tweedehands kledingboetiek
  • Bistro met bediening
  • Foodshop met vers bereide gerechten (van de bereidingskeuken, zalmtrap 1 van het horeca zalmtraject)
  • Retouches atelier
  • Brengerspoort voor herbruikbare spullen, vanuit onze erkenning Kringwinkelcentrum

Dit project wordt uitgevoerd met steun van ESF Vlaanderen

Het doel van dit project is dat SW WEB werkplekleren combineert met opleidingsmodules voor de functie van hulpkelner in de bistro van SW WEB, dit in een co-creatie traject met CVO HIK (opleidingsverstrekker) en vzw WEB (methodiekontwikkelaar). De werknemers, doorgaans profielen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, doorlopen een groeitraject in onze Zalmcluster Horeca. Met een kwalificatie te integreren hierin willen we hun kansen op een duurzame job in horeca verhogen.