Doorstroombegeleiding binnen lokale diensteneconomie/sociale economie

Situering?

De doorstroombegeleiding vormt voor doelgroepwerknemers uit de lokale diensteneconomie en de sociale economie een brug naar een nieuwe job binnen de reguliere economie. We geven hen voldoende bagage om (opnieuw) de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten en ondersteunen hen bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit. Verder voorzien we één of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, als aanzet naar een duurzame aanwerving.

Inhoud van het begeleidingstraject

In eerste instantie gaan we samen met de deelnemer op zoek naar een passende job, en bereiden we hem voor op het solliciteren. Ook nemen we de randvoorwaarden onder de loep, zodat deze de doorstroom niet in de weg staan. Samen zoeken we een geschikte stageplaats, op een werkvloer waar een duurzame tewerkstelling tot de mogelijkheden behoort. Tijdens de stage kunnen we ondersteuning bieden aan zowel de deelnemer als de stagewerkvloer. Ook voorzien we een aantal maanden opvolging en nazorg bij tewerkstelling.

Partnerorganisaties?

Voor de doorstroombegeleiding in kader van lokale diensteneconomie werken we provinciaal met De Ploeg en Levanto samen.
Voor de doorstroombegeleiding in kader van sociale economie werkt WEB alleen in regio Kempen.

Periode?

Deze opdracht loopt vanaf januari 2016 tot einde december 2018.
Deze projecten komen tot stand met financiële ondersteuning van ESF.