Doorstroombegeleiding binnen lokale diensteneconomie/sociale economie

Situering?

De doorstroombegeleiding vormt voor doelgroepwerknemers uit de lokale diensteneconomie en de sociale economie een brug naar een nieuwe job binnen de reguliere economie. We geven hen voldoende bagage om (opnieuw) de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten en ondersteunen hen bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit. Verder voorzien we één of meer tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever, als aanzet naar een duurzame aanwerving.

Inhoud van het begeleidingstraject

In eerste instantie gaan we samen met de deelnemer op zoek naar een passende job, en bereiden we hem voor op het solliciteren. Ook nemen we de randvoorwaarden onder de loep, zodat deze de doorstroom niet in de weg staan. Samen zoeken we een geschikte stageplaats, op een werkvloer waar een duurzame tewerkstelling tot de mogelijkheden behoort. Tijdens de stage kunnen we ondersteuning bieden aan zowel de deelnemer als de stagewerkvloer. Ook voorzien we een aantal maanden opvolging en nazorg bij tewerkstelling.

Partnerorganisaties?

Voor de doorstroombegeleiding werken we provinciaal samen met Emino en Levanto.

Periode?

Deze opdracht loopt vanaf 01/06/18 en eindigt op 31/12/2023.

Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF.