EVC –Ervaringsbewijs

Situering?

Het ervaringsbewijs komt tegemoet aan de problematiek dat mensen weliswaar hun vak kennen, maar geen diploma hebben om dit te bewijzen. Via het ervaringsbewijs kunnen deze mensen hun competenties – waar ook verworven – verzilveren en zo hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. Op deze manier kunnen competenties die verworven werden op informele wijze, rechtstreeks zichtbaar en dus ook inzetbaar gemaakt worden. Zo kunnen alle beschikbare talenten op de arbeidsmarkt benut worden.

  • Ervaringsbewijs Opleider / begeleider in bedrijven en organisaties

Inhoud van het begeleidingstraject

Kandidatuurstelling – eerste contact

Wanneer een geïnteresseerde kandidaat zich aanmeldt voor het ervaringsbewijs, krijgt hij alle benodigde informatie om de procedure op een goede manier te kunnen starten. We werken met een centraal aanmeldingspunt voor alle assessments. Deze persoon schets het volledige traject en maakt afspraken met de kandidaat rond het verdere verloop van de procedure. De deelnemer ontvangt een infomap, die met hem wordt overlopen

Begeleidingsgesprek – opmaak portfolio

Tijdens het begeleidingsgesprek geeft de begeleider verduidelijking bij de portfolio. Hij licht elk onderdeel toe en bespreekt de relevante ervaringen van de deelnemer. De deelnemer maakt kennis met de competenties die tijdens het traject aan bod komen en het traject wordt grondig overlopen.

Beoordeling van de portfolio

De beoordeling van de bewijsstukken van ervaringen gebeurt aan de hand van 5 erkenningscriteria, zijnde authenticiteit, relevantie, actualiteit, kwantiteit en variëteit. Indien nodig kan de beoordelaar verdere verduidelijking vragen bij de ingebrachte of ontbrekende gegevens in de portfolio.
Vervolgens worden er verdere praktische afspraken gemaakt voor het afleggen van de praktijkproef.

Beoordeling – het assessment

Het assessment is een geheel van verschillende beoordelingsactiviteiten: praktische proeven, situatiespelen, een criteriumgericht interview.

Resultaat van het project

Jaar Aantal begeleidingen Aantal assessments
2013 64 48
2014 78 71
2015 64 58
2017 43 36
2018 40 37

Partnerorganisaties

VDAB

Periode?

Dit project loopt vanaf 1/1/2016.

Ervaringsbewijs Monitor in beschutte en sociale werkplaatsen loopt tot 31/12/2018.

Contact?

WEB/I-Diverso

Steenweg Op Tielen 70

014/ 46 27 19

Contactpersoon Ingrid Van Der Heyden

ingridvdh@i-diverso.be