GLOW

SITUERING 

Binnen deze opdracht bieden we langdurig werkzoekenden een intensief begeleidings- en bemiddelingstraject aan op maat.

We ondernemen acties om werkpunten weg te werken en drempels naar de arbeidsmarkt te verlagen. Stap voor stap werken we aan competenties, arbeidsritme en werkervaring om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken. Met speciale aandacht voor taal of een arbeidsbeperking indien nodig.

Een traject duurt max. 24 maanden.

INHOUD VAN HET BEGELEIDINGSTRAJECT 

De deelnemer krijgt een vaste coach die vertrekt vanuit de persoonlijke situatie, het functioneren, de competenties, het taalniveau en de interesses van de deelnemer. We zorgen voor een wekelijks contact zodat we elkaar goed aanvoelen en de aanpak samen kunnen afstemmen. Tijdens het traject stimuleren en begeleiden we hem of haar om, afhankelijk van leertempo, een maximale zelfredzaamheid te ontwikkelen.

Het doel is dat de deelnemer een helder beeld van zichzelf én de arbeidsmarkt krijgt om zo tot een haalbaar jobdoelwit te komen. Verschillende vormen van werkplekleren vormen hierbij de springplank naar een jobmatch. Het geeft de gelegenheid om te proeven van een job én competenties te versterken.

We gaan proactief op zoek naar een werkplek en ondersteunen bij sollicitaties met tips & tricks.  Wanneer de deelnemer aan het werk is, laat de coach niet los maar biedt nazorg op en naast de vloer.

RESULTAAT VAN DE HET TRAJECT 

Een traject is een succesverhaal wanneer competenties volledig tot hun recht komen dankzij inzet van werkplekleren.

Bij GLOW staat het vinden van een werkgever die openstaat voor stages dan ook centraal. Het is via werkplekleren, jonhunting, jobcrafting  en nazorg dat drempels worden weggewerkt. Dit traject wordt gefinancierd door VDAB & ESF. Voor regio Mechelen, Lier en boom is WEB partner.