GOB

GOB = Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst.

De GOB begeleidt werkzoekenden naar duurzaam werk via intensieve ondersteuning bij gespecialiseerd werkplekleren.

Klanten hebben nood aan gespecialiseerde dienstverlening als het risico op langdurige werkloosheid groot is ten gevolge van ernstige beperkingen op vlak van gezondheid en functioneren.

De opdracht kan bestaan uit gespecialiseerd werkplekleren of uit gespecialiseerde jobcoaching.

Gespecialiseerd werkplekleren

Gespecialiseerd werkplekleren voor werkzoekenden én werknemers ten laste van één of ander uitkeringsstelsel en volledig of gedeeltelijk inactief op de werkvloer (mogelijks kan er nog een arbeidsovereenkomst bestaan).

Gespecialiseerd werkplekleren houdt minimaal volgende stappen in:

Interesse? Vraag aan je VDAB-bemiddelaar of hij je kan doorverwijzen naar een GOB. Heb je nog geen bemiddelaar? Bel naar het gratis nummer van VDAB: 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

Gespecialiseerde jobcoaching (G-JC)

Ondersteuning van werknemers die bij de opstart van de G-JC actief-werkend zijn op de werkvloer (klanten ten laste van één of ander uitkeringsstelsel met een contract bij de werkgever vallen onder de gespecialiseerde begeleiding werkplekleren).

Enkele principes:

Heb je iemand die in aanmerking komt voor Gespecialiseerde jobcoaching of wens je hier meer informatie over? Neem dan contact op met i-Diverso, via onze website of via mail.