IB+

SITUERING

Binnen deze opdracht bieden we langdurig werkzoekenden een intensief en integraal begeleidings- en bemiddelingstraject aan op maat. We focussen ons op het empoweren van de werkzoekende, bereiden hen voor op de arbeidsmarkt en zetten in op intensieve jobhunting. Een traject duurt max. 12 maanden.

 

INHOUD VAN HET BEGELEIDINGSTRAJECT

Elke deelnemer heeft een persoonlijke coach waarmee hij of zij een persoonlijke band opbouwt. Het traject start met een kennismakingsgesprek. Tijdens de versterkende fase staan we stil bij de meest prioritaire hindernissen in de zoektocht naar werk en zetten we in op de arbeidsmarktvoorbereiding en het versterken van de sollicitatievaardigheden en 21ste-eeuwse vaardigheden. Tijdens de jobhuntingsfase gaan we samen actief op zoek naar een gepaste werkvloer en volgen we de sollicitatie-acties op. Eens de deelnemer aan het werk is, bieden we gedurende min. 3 maanden nazorg aan.

 

RESULTAAT VAN HET PROJECT

We voeren dit project uit in samenwerking met Groep Intro. We starten op jaarbasis 296 trajecten op in Mechelen, Lier en de Rupelstreek.  Groep Intro neemt de begeleidingen uit in regio Boom/Rupelstreek op zich.