Intensief werkplekleren (TIW)

Situering

Binnen deze opdracht begeleiden we langdurige werkzoekenden die via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen. Dit op maat van het individu en gericht op tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit via werkplekleren (IBO, C-IBO, stages, …). Daarnaast staan wij in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij werkplekleren, jobcoaching en nazorg.
Dit project kwam tot stand met financiële ondersteuning vanuit ESF.

Inhoud van het begeleidingstraject

Elke deelnemer doorloopt een oriënteringsfase. Zodra er een realistisch en haalbaar jobdoelwit bepaald is, wordt deze fase afgerond met een POP met actieplan. In een volgende fase gaan we samen op zoek naar een geschikte (leer)werkplek. Tijdens deze vorm van werk(plekleren) zorgen wij voor jobcoaching.
Voor anderstalige deelnemers voorzien we taalondersteuning doorheen het volledige traject.

Resultaat van het project

Het project startte begin 2016.
In 2016 hebben we 183 TIW-trajecten opgestart in de Kempen en 25 in Mechelen.
In 2017 zal WEB 384 TIW-trajecten opstarten in de Kempen en 48 in Mechelen.

Partnerorganisaties

In de Kempen voeren we de ganse opdracht zelf uit.
In Mechelen werken wij samen met Levanto en Groep Intro.

Periode

Deze opdracht loopt over de periode 2016-2017.

“Sinds ik in traject ben bij vzw WEB, weet ik dankzij de eerlijke feedback eindelijk waaraan ik moet werken”
“Sinds mijn coach bij vzw WEB mijn CV heeft aangepast, krijg ik echt de ene telefoon na de andere voor een job.” – deze cliënt startte op 9 mei binnen de TIW en kreeg na 1 maand een contract van bepaalde duur.
“Dankzij de expertise van WEB zijn we er in geslaagd om via een IBO-opleiding een kandidaat-chauffeur snel en vakkundig op te leiden. De screening van de kandidaat sloot perfect aan op het gezochte profiel.” -Wilfried Neefs – Van Rooijen