Loopbaanoriëntatie anderstaligen (LOA)

Situering

Loopbaanoriëntatie voor anderstaligen (LOA) is een maatgericht oriëntatietraject waarbij anderstalige werkzoekenden georiënteerd worden naar een realistische beroepskeuze via coaching, assessment en opdrachten. Het begeleidingstraject resulteert in de opmaak van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan met een actieplan.

Inhoud van het traject

Het traject start met een uitgebreid kennismakingsgesprek waarbij door middel van een taalbevraging bepaald wordt of de deelnemer een individueel traject met collectieve sessies volgt, of eerder gebaat is bij een volledig individuele begeleiding. De deelnemer doorloopt verschillende fasen tijdens zijn traject: zelfexploratie, arbeidsmarktexploratie en formuleren van een jobdoelwit. In een laatste fase is er een beroepsverkennende  fase.  De deelnemer wordt maximaal gestimuleerd tot zelfsturing en zelfreflectie aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan en het gebruik van Mijn Loopbaan.  Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan wordt ingezet als dynamisch instrument doorheen het hele traject. Een traject duurt maximaal 4 maanden.

Resultaat van het project

Dit project brengt anderstalige werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt.

We voeren dit project uit in samenwerking met Groep Intro. In regio Kempen starten we op jaarbasis  23 trajecten op en in Mechelen 43. Groep Intro voert de begeleidingen uit in Antwerpen.

Periode

Deze opdracht loopt van juli 2020 tot 2023.