NAFT

Situering

NAFT (naadloos flexibel traject) kan preventief of curatief ingezet worden in functie van leerlingen bij wie schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom dreigt omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen. De trajecten zijn gericht op het versterken van secundaire onderwijsinstellingen in hun omgang met deze leerlingen of op het bevorderen van de re-integratie van leerlingen in het onderwijs.

 

Inhoud van het begeleidingstraject

Een aanmelding gebeurt via CLB verbonden aan de onderwijsinstelling. Na aanmelding doet de coach een vraagverheldering waarbij verschillende actoren betrokken zijn: leerling, ouders, CLB, school en coach. Tijdens dit gesprek formuleren de aanwezigen doelstellingen en maken ze afspraken omtrent duur, methodiek en invulling op maat.  Een naadloos flexibel traject wordt altijd doorlopen met één of meer leerlingen samen of met één of meer onderwijsinstellingen samen.

Tijdens het traject zetten we verschillende bouwstenen in, afhankelijk van de noden en doelstellingen: individuele coaching, leeromgevingen, herstelgericht werken, schoolondersteuning, …

 

Resultaat van het project

WEB heeft goedkeuring voor 63 NAFT-trajecten. Andere aanbieders in de regio Kempen zijn Cirkant en Arktos.

 

Partnerorganisaties

Cirkant en Akrtos

 

Periode

Deze opdracht start 1 september 2019. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van Vlaanderen – Agentschap Opgroeien.