Nazorgtrajecten OCMW Turnhout

Situering

Het nazorgtraject biedt begeleiding aan deelnemers, die na hun artikel 60 nog in een TWE-traject zitten bij OCMW Turnhout. Zij krijgen individuele ondersteuning van een coach van WEB via een nazorgtraject op maat. Deze ondersteuning vindt plaats met het oog op duurzame uitstroom richting de arbeidsmarkt.

Waar nodig besteden we ook aandacht aan taalvaardigheid en de kennis van het Nederlands. Samen brengen we  de noden en drempels in kaart  en ondernemen we acties hierrond. De individuele coach ondersteunt de deelnemer richting werk/opleiding/… enz.

Partnerorganisaties/opdrachtgever

OCMW Turnhout

Periode

Deze opdracht loopt vanaf 2021.