Ondersteuning Alternerend Leren

Situering

Zowel binnen de aanloopfase, duaal leren als het huidige stelsel voor leren en werken volgen jongeren een opleiding met een focus op het leren op de werkplek of een gerichte voorbereiding hier naartoe. Het project ‘Ondersteuning Alternerend Leren’ ondersteunt jongeren zowel bij de toeleiding naar als bij de instap in en/of tijdens een werkervaring.

Inhoud van het begeleidingstraject

Dit project wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Het vinden van een werkplek binnen duaal leren of de start van een arbeidsdeelname binnen leren en werken en/of het realiseren van een duurzame tewerkstelling is voor elke jongere steeds de uiteindelijke doelstelling, op korte, middellange of lange termijn.

Elke begeleiding is gericht op een versterking van competenties, waarbij er in de aanloop naar of via een concrete werkervaring gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties.

Afhankelijk van de leernoden schakelen we individuele coachingsgesprekken, groepsvorming, (coaching naar en/of tijdens) stage en/of (coaching naar en of tijdens) werkervaring in.

Resultaat van het project

We begeleiden een 100-tal jongeren op jaarbasis

Partnerorganisaties

We werken in partnerschap met jongeren en hun scholen duaal leren en Leren en Werken, Welzijnszorg Kempen en I-Diverso. Waar nodig werken we samen met andere externe diensten.

Periode

Deze opdracht start 1 september 2022 en eindigt 30 juni 2025. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.