ORI 2.0

Situering

ORI 2.0 is een maatgericht loopbaan(her)oriëntatie traject waarbij werkzoekenden georiënteerd worden naar een realistische beroepskeuze via coaching, stage en opdrachten. Iedere deelnemer heeft een individuele coach en maakt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan met een Persoonlijk Actieplan op tijdens het traject.

Inhoud van het traject

Iedere deelnemer heeft een persoonlijke coach waarmee  hij of zij een persoonlijke band opbouwt. Het traject start met een uitgebreid kennismakingsgesprek. Daarna doorloopt de deelnemer verschillende fasen: een zelfexploratie, arbeidsmarktexploratie- en een matchingsfase waarin er 3 jobdoelwitten worden geformuleerd. In de matchingsfase vindt er een beroepsverkennende  stage plaats. De deelnemer wordt maximaal gestimuleerd tot zelfsturing en zelfreflectie aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan en het gebruik van Mijn Loopbaan.  In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan staat omgeschreven waar de deelnemer sterk in is, waarin hij nog kan groeien en welke jobs aansluiten bij zijn interesse, drijfveren en kwaliteiten. Tijdens de individuele gesprekken maakt de coach tijd om acties te formuleren die helpen bij de oriëntering en om feedback te geven. Een traject duurt maximaal 75 kalenderdagen.

Resultaat van het project

Dit project brengt werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt en geeft inzicht in eigen kwaliteiten, sterktes en competenties.

We voeren dit project uit in samenwerking met Groep Intro. In regio Kempen starten we op jaarbasis 110 trajecten op en in Mechelen 125. Groep Intro voert de begeleidingen uit in Antwerpen.

Periode

Deze opdracht loopt van maart 2022 tot 2025.