Star Academy

Situering

Dit is een goedgekeurd ESF project voor WEB, met name van oproep 473 “opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen”. Deze oproep wil het levenslang leren in organisaties aanmoedigen en ondersteunen. Via deze oproep kunnen organisaties hun werknemers sterker maken op de arbeidsmarkt.

Focus

Het versterken van de sociale en culturele vaardigheden , met name het opbouwen en versterken van de competenties op een nieuwe werkvloer van SW WEB. We starten een nieuwe activiteitensite (Kringwinkel en Horeca) op  waarbij continu klantencontacten zijn en een zekere complexiteit van het takenpakket een constante is. Hierbij is het ondersteunen op vlak van klantgerichtheid, professionaliteit, gevoel voor de klant zeer belangrijk

Het opleidingstraject

Met het opleidingstraject “Star Academy” zullen we de talenten versterken op vlak van Klantgerichtheid in onze retail en horeca werkingen. Dit traject beoogt om deelnemers in een werkervaringstraject te versterken in klantgericht handelen. Dit realiseren we door niet enkel in te zetten op aanleren van klantgericht gedrag (scripts), maar voornamelijk door hen doorzicht te geven in bouwstenen die zorgen voor een klantgerichte ervaring bij de eindgebruiker. Een verschuiven van het “wat” van klantgerichtheid (concreet gedrag) naar het “waarom” dient hen te versterken in het flexibel aanpassen van gedrag. In dit traject met kleine groepjes kiezen we voor een sterk ervaringsgerichte benadering, waarbij herkenbare voorbeelden en ondergaan van de eigenlijke ervaring het thema verbinden met de deelnemers.

Periode

Mei 2021 tot en met augustus 2021

Dit project is goedgekeurd met financiële steun van ESF Vlaanderen.