T³ - TAAL, TALENT, TOEKOMST

Situering

De doelstelling van ESF-oproep 457 is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

Met het project T³ richt WEB vzw zich – in partnerschap met OCMW Turnhout, Stadsregio Turnhout en Mondiale Werken Regio Lier vzw – specifiek op anderstaligen, anderstalige analfabeten en laag taalvaardige Nederlandstaligen uit de regio Kempen voor wie een traject naar werk niet meteen duidelijk of realistisch is. Voor trajectbegeleiders is het niet altijd evident om het arbeidspotentieel in te schatten of een gesprek rond werk aan te gaan. Tevens zijn vaak een aantal randvoorwaarden niet voldoende vervuld om de stap naar werk of tijdelijke werkervaring te zetten. Het feit dat taal een drempel is, maakt het moeilijk om in gesprek te gaan. Werk is dan weer lastig o.w.v. randvoorwaarden, en zo zitten we snel in een vicieuze cirkel, waarbij deze doelgroep niet over de dubbele drempel (taal + onvoldoende oriëntatie naar werk) richting arbeidsmarkt geraakt. Via T³ zetten we in op het versterken van taal en competenties, werken we rond randvoorwaarden en oriënteren we naar werk. Het doel is om anderstaligen versneld te activeren.

Inhoud van het begeleidingstraject

Onze begeleiding is een voortraject op maat. Naast outreachend werken om potentiële deelnemers te engageren om in het traject te stappen, voeren we ook begeleidingsacties uit van zodra ze zich engageren voor een traject. We spelen in op de behoeften van de deelnemer en zorgen ervoor dat de combinatie met Nederlands les mogelijk blijft. In een begeleidingstraject voorzien we individuele coaching en taalondersteuning. Daarnaast zetten we arbeidsmarktgerichte groepsmodules, vrijwilligerswerk, oriënterende stages, assessments op de werkvloer, bedrijfsbezoeken, conversatietafels, … in om zowel competenties te meten en versterken, als om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen we samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op, met een welzijnsgericht en arbeidsmarktgericht luik. Na het traject bieden we nog een drietal maanden nazorg.

Resultaat van het project

Dit project brengt anderstaligen, anderstalige analfabeten en laagtaalvaardige Nederlandstalige een stap dichter bij de arbeidsmarkt. Vooropgesteld bereikt het partnerschap 632 deelnemers.

Partnerorganisaties

We werken voor dit project samen met de OCMW’s en welzijnsorganisaties uit de regio Kempen en Lier, Nijlen & Berlaar. Daarnaast hebben we met OCMW Turnhout, Stadsregio Turnhout en Mondiale Werken Regio Lier vzw een actief partnerschap.

Periode

Deze opdracht loopt van januari 2020 tot en met december 2023. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF.