Taal en Talent

Situering

De doelstelling van ESF-oproep 405 is om in Vlaanderen en Brussel acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Met het project Taal en Talent richt WEB vzw zich specifiek op anderstaligen uit de regio Kempen voor wie een traject naar werk niet meteen duidelijk of realistisch is. Voor trajectbegeleiders is het niet altijd evident om het arbeidspotentieel in te schatten of een gesprek rond werk aan te gaan. Tevens zijn vaak een aantal randvoorwaarden niet voldoende vervuld om de stap naar werk of tijdelijke werkervaring te zetten. Het feit dat taal een drempel is, maakt het moeilijk om in gesprek te gaan. Werk is dan weer lastig o.w.v. randvoorwaarden, en zo zitten we snel in een vicieuze cirkel, waarbij deze doelgroep niet over de dubbele drempel (taal + onvoldoende oriëntatie naar werk) richting arbeidsmarkt geraakt. Via Taal en Talent zetten we in op het versterken van taal en competenties, werken we rond randvoorwaarden en oriënteren we naar werk. Het doel is om anderstaligen versneld te activeren.

Inhoud van het begeleidingstraject

Onze begeleiding is een voortraject op maat. Naast outreachend werken om anderstaligen te engageren om in het traject te stappen, voeren we ook begeleidingsacties uit van zodra ze zich engageren voor een traject. We spelen in op de behoeften van de deelnemer en zorgen ervoor dat de combinatie met Nederlands les mogelijk blijft. In een begeleidingstraject voorzien we individuele coaching en taalondersteuning. Daarnaast zetten we arbeidsmarktgerichte groepsmodules, vrijwilligerswerk, oriënterende stages, assessments op de werkvloer, bedrijfsbezoeken, … in om zowel competenties te meten en versterken, als om kennis te maken met de arbeidsmarkt. In een laatste fase stellen we samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op, met een welzijnsgericht en arbeidsmarktgericht luik. Het resultaat kan zeer uiteenlopend zijn. De ene anderstalige zal klaar zijn voor een traject naar werk en doorverwezen worden naar een vervolgtraject. De andere anderstalige zal nog niet klaar zijn voor traject naar werk en doorverwezen worden naar een welzijnspartner. Na het traject bieden we nog een drietal maanden nazorg.

Resultaat van het project

Dit project brengt anderstaligen een stap dichter bij de arbeidsmarkt wanneer ze nog met de Nederlandse les bezig zijn. Vooropgesteld bereiken we 140 anderstaligen.

Partnerorganisaties

We werken voor dit project samen met de OCMW’s en welzijnsorganisaties uit de Kempen.

Periode

Deze opdracht loopt van oktober 2017 tot en met december 2019. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF.