Tender activeringstrajecten (Tender AT)

Situering?

Activeringstrajecten zijn trajecten waarin aan werkzoekenden met een MMPPS (medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale) problematiek een werkbegeleiding én een zorgbegeleiding wordt aangeboden met als doel hen te lanceren naar betaald werk (met of zonder ondersteuning).

Deze begeleiding wordt uitgetekend door de deelnemer, samen met een casemanager Werk (GTB) en een casemanager Zorg.

De casemanagers bepalen de duur en inhoud van het activeringstraject met een maximale duurtijd van 18 maanden.

De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners dat vertegenwoordigd en gecoördineerd wordt door een penhouder.

Partnerorganisaties?

WEB is penhouder en werk-actor in dit project. Wij werken nauw samen met GTB en tal van werk -en zorgorganisaties in de provincie Antwerpen.