Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Situering

Binnen deze opdracht begeleiden we langdurige werkzoekenden die weinig of geen relevante werkervaring kunnen voorleggen en nood hebben aan het verder aanscherpen van hun generieke competenties. De werkzoekenden kunnen rekenen op een intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk. Tijdens deze begeleiding ligt de focus op werkplekleren. Daarnaast staan wij in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij werkplekleren, jobcoaching en nazorg. Een begeleidingstraject duurt max. 24 maanden. Dit project kwam tot stand met financiële ondersteuning vanuit ESF.

Inhoud van het begeleidingstraject

Elke deelnemer doorloopt een voorbereidingsfase op het werkplekleren. Tijdens deze fase wordt het jobdoelwit verder verfijnd en leggen we contacten met mogelijke leerwerkplaatsen. Het verdere traject bestaat voornamelijk uit het opdoen van relevante werkervaring door middel van de verschillende vormen van werkplekleren en/of werk.  Tijdens deze vorm van werk(plekleren) zorgen wij voor jobcoaching. Voor anderstalige deelnemers voorzien we taalondersteuning doorheen het volledige traject.

Resultaat van het project

Het project startte begin 2018. In 2018 zal WEB 361 TWE-trajecten opstarten in de Kempen (verspreid over de regio’s Turnhout, Geel, Herentals en Mol).