Toe-Komst

Situering

De doelstelling van ESF-oproep 421 is om in de regio Kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout, acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Met dit project richten OCMW Turnhout, CAW De Kempen en WEB vzw zich tot anderstalige nieuwkomers die nu nog amper Nederlands spreken of verstaan. Onder de Turnhoutse anderstalige leefloners is bij zo’n 6 op 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden. Daarvoor volgen ze vaak taallessen, maar ook andere problemen maken het hen moeilijk om aan een job te geraken. Sommigen zijn laag tot zeer laag geschoold en het ontbreekt hen aan de juiste vaardigheden of netwerk om in het arbeidscircuit te kunnen stappen.

Inhoud van het begeleidingstraject

Alle deelnemers krijgen een eigen arbeidstrajectbegeleider van OCMW Turnhout. Die volgt de deelnemer het hele traject op een werkt samen met hem een actieplan uit met intensieve individuele begeleiding en groepstrajecten. Voor de acties gericht op arbeid en het versneld leren van het Nederlands werkt het OCMW samen met WEB vzw. Acties om het welzijn van de deelnemers te verbeteren, worden opgezet met CAW De Kempen.

Resultaat van het project

Dit project zet in op persoonlijke ontwikkeling, netwerkversterking, zelfredzaamheid, … om zo 165 anderstaligen een stap dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

Partnerorganisaties

OCMW Turnhout is promotor van dit project. CAW De Kempen en WEB vzw zijn partner.

Periode

Deze opdracht loopt van maart 2018 tot en met december 2019. Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF.