Transitietrajecten

Situering

Een transitietraject is een traject voor leerlingen in de tweede en derde graad van het technisch of beroeps secundair onderwijs (TSO, BSO of DBSO) die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters.

Inhoud van het begeleidingstraject

Via een traject op maat moedigen we jongeren aan om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door perspectieven op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding te bieden. Hierdoor waarborgen we dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.

We begeleiden de transitie van jongeren naar een beter passend traject binnen het secundair onderwijs, de arbeidsmarkt, een opleidingsverstrekker of tweedekansleerweg. Elke (onderwijs)loopbaanbegeleiding is gericht op het versterken van de sleutelcompetenties die nodig zijn op de arbeidsmarkt, zoals loopbaancompetenties, zelfsturing en zelfbewustzijn, digitale vaardigheden, economische en financiële competenties, … Een traject kan bestaan uit individuele coachingsgesprekken, groepsvorming, verkennen van pistes om een onderwijskwalificatie te behalen of mogelijkheden voor vervolgopleiding, werkveldverkenning, werkervaring in een arbeidsovereenkomst, …

Resultaat van het project

We begeleiden een 25-tal jongeren.

Partnerorganisaties

We werken in partnerschap met jongeren, hun scholen en betrokken CLB. Waar nodig werken we samen met andere externe diensten.

Periode

Deze opdracht start 1 september 2022 en eindigt 30 juni 2023. Het project komt tot stand met financiële ondersteuning van ESF en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.