Steeds op zoek naar complementaire partnerships…

Vanuit WEB zoeken we steeds naar manieren om via samenwerking onze expertise en ervaring te koppelen aan die van andere partnerorganisaties. Zo werken we maximaal op maat van specifieke doelgroepen. Al onze projecten richten zich op het begeleiden van mensen naar duurzaam werk. Afhankelijk van de startpositie van de deelnemer overbruggen we één of meerdere fases richting einddoel: een stabiele en duurzame job. Onze begeleidingsactiviteiten situeren zich binnen een vijftal pijlers: activering, werkplekleren, beroepsopleidingen, begeleiding & bemiddeling naar werk en loopbaancoaching.

Verschillende samenwerkingsvormen met partnerorganisaties of opdrachtgevers zijn mogelijk. In sommige gevallen werken wij een voorstel uit op basis van een gedetailleerd draaiboek dat de opdrachtgever aanlevert. In andere situaties krijgen wij een kader aangereikt waarbinnen we zelf een traject op maat uittekenen.

In elke situatie stellen wij de behoeftes van de deelnemer centraal. Dit vormt de basis van onze missie.